Fjellridning Heldagstur

 

Påmeldingsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
Pr person *
 (kr 1 300,00 pr stk)
Mobil
Beskriv deres rideerfaring og alder
 *
 *
Jeg bekrefter herved at jeg har fått tilstrekkelig informasjon om hest og ridning til at jeg kan delta på aktiviterer i regi av Øien Øvre Hesteaktiviteter. Jeg aksepterer at hverken Øien Øvre Hesteaktiviteter eller personer som opptrer på vegne av Øien Øvre Hesteaktiviteter kan gjøres ansvarlig for noen form for skade som skulle skje meg i tilknytning til aktiviteten. Dette gjelder skade på både person og gjenstander.