Nullutslippshurtigbåter i 2025 - Er det teknisk, økonomisk og politisk mulig?

Høstens første Kollektivforums arbeidsseminar arrangeres 29. september 2022 kl. 09 til 12. Seminaret er digitalt og avholdes i zoom. 

Myndighetene har satt mål om nullutslipp for hurtigbåter innen 2025. Det er flere utfordringer knyttet til overgangen fra diesel til nullutslipp.

Hurtigbåter er blant de mest energikrevende transportformene vi har, og dagens båtsamband er svært ulike. Det gir ulike tekniske muligheter og nyttekostnadsanalyser for nullutslipp mellom samband – og potensielt også mellom fylker. Samtidig viser ny forskning at nyttekostnadsanalyser / tiltakskostnader langt på vei overstiger myndighetenes egen pris på karbon – som er satt til 2000 kr/tonnet i 2030.

Forskningsprosjektet ZEVS (enabling Zero Emissions passenger Vessel Services) er en viktig kunnskapsplattform for arbeidet med nye miljøkrav for hurtigbåter. TØI-prosjektet studerer praktiske og økonomiske utfordringer knyttet til overgangen til nullutslipp for hurtigbåter. 

I seminaret presenteres ferske funn fra ZEVS. Vi presenterer også forslag til nye lav- og nullutslippskrav- og kriterier, som er utredet i en arbeidsgruppe bestående av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring DFØ, Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet.

Vi ser frem til spennende innlegg og gode diskusjoner.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Vel møtt!

AGENDA

09.00:     Velkommen Maja Karoline Rynning (TØI)

09.10:     Hvor stort er energiforbruket og utslippene til dagens hurtigbåter, og hva er potensialet for å bytte de ut med hydrogen eller batterier? Ingrid Sundvor (TØI)

09.25:     Hvordan kan ruteplanlegging bidra til å redusere tiltakskostnadene ved innfasing av nullutslippsbåter?  Kenneth Løvold Rødseth (TØI)

09.40:     Nytt beregningsverktøy for hurtigbåters energiforbruk John-Martin Kleven Godø (NTNU)

09.55:     Hvordan best utforme og drifte et interaktivt planleggingsverktøy for hurtigbåtsambandene i Norge? Einar Bjørshol (Kystverket)

10.10:     Felles spørsmålsrunde og diskusjon

10.30-10.45 Pause

10.45:     Myndighetenes foreslåtte krav til lav- og nullutslipp fra 2025 Daniel Nicolay Frimann Bügel (Miljødirektoratet)

11.00:     Innspill fra ZEVS sin arbeidsgruppe om myndighetenes krav Arnhild Danielsen (Viken FK)

11.15:     Fagpanel: Kenneth Løvold Rødseth (TØI); Arnhild Danielsen (Viken FK); Einar Bjørshol (Kystverket); Rolf Michael Odland (Kolumbus)

  • Hva er de viktigste barrierene for innfasingen av nullutslippsbåter?
  • Hvordan skal fylkenes merkostnader ved nullutslipp kompenseres?
  • Hvilke kontrakts- og anbudsmodeller er best tilpasset nullutslippsbåter?

11.45:    Oppsummering og avslutning

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon