alor nettverkssamling - 6. oktober 2022KORUS Stavanger/Rogaland A-senter inviterer alle som arbeider i tilknytning til arbeidsliv og rus til nettverkssamling på Sola Strand hotell, torsdag 6. oktober 2022, kl. 08.30-15.30.

alor nettverk er en møteplass for å utveksle erfaringer, hente inspirasjon og kunnskap innen området arbeidsliv og rus.

Nettverket er for ledere, Akan-kontakter, HMS-personell, bedriftshelsetjeneste, verneombud, tillitsvalgte og andre interesserte.

For mer info om alor nettverk i Norge, www.alor.no

Pris kr. 890,- 

 - se  program for flere detaljer og informasjon 

Registreringsskjema