Fagdag - sammen om en bedre hverdag for ME-syke

ME-foreningen i Innlandet ønsker velkommen til fagdag for leger, helsepersonell og andre som møter ME-syke i sin arbeidshverdag.

Det blir en innholdsrik dag med dyktige foredragsholdere. Vi har fått godkjent kurspoeng for følgende:

Den Norske Legeforening:
- Allmennmedisin: godkjent med 7 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
- Fysikalsk medisin og rehabilitering: godkjent med 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
- Pediatri: godkjent med 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.


- Norsk Psykologforening som 7,5 timer vedlikeholdskurs


- Norsk Sykepleierforbund som meritterende med 6 timer  

Norsk Fysioterapiforbund kunne dessverre ikke godkjenne søknad om godkjenning av kurspoeng, da de har som krav at kurs skal arrangeres av offentlige utdanningsinstitusjoner, i regi av den offentlige helsetjenesten eller av NFFs egne organisasjonsledd. Men de skriver følgende: "Kurset kan likevel være tellende når medlemmet søker om fornyet godkjenning, med forbehold om at det er relevant for spesialiteten."

Prisen på kr 690,- er inkludert lunch. Bindende påmelding. 


For program og foredragsholdere se vedlegg. 

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
Mobil
Betalingsmetode
 *