Etterfødselscafè - Smertefri Fødsel - FYSISK OPPMØTE


                 VELKOMMEN TIL ETTERFØDSELSCAFÈ :)

        - som er 5. modul på grunnkurset

- som er 2. modul på bootcamp-forløpene


Cafeen er for deg som har tatt en av Smertefri Fødsel ( SFF ) kursene.

Det er en oppsamling av fødslene, med også med mulighet for gjennomgang av emner som måtte oppta deg akkurat nå. 

Styrke, avmakt, mestring, kontroll , tap av kontroll, smerte, panikk, glede, kjærlighet, overlevelse er noen av tangentene vi typisk berører  på cafeen.

Vi har erfaring med at det kan være veldig lærerikt å lytte til andres historier, for bedre å forstå hvor forskjellig hver enkelts prosess kan være.


FØR du kommer, ber vi deg om å svare på spørsmålene i mailen du mottar før selve cafèen. 

VI gleder oss til å treffe deg igjen, og babyen er selvsagt også velkommen!


I disse Corona tider, følger vi smittevernreglene - og har færre på hver cafe, dette for at der skal være god plass mellom dere!


Ragna & Grethe

Det er dessverre ikke flere plasser ledige på dette arrangementet