MikroReg kick-off seminar

Elsparkesykler: Ut av puberteten og inn i voksenlivet 


Hvordan løse utfordringene og finne de gode løsningene?

Vi sparker offisielt i gang MikroReg-prosjektet og lar departement, kommuner, elsparkesykkelselskaper og forskere presentere status, aktuelle utfordringer og mulige løsninger.

De er elsket og hatet, men har kommet for å bli. Delte elsparkesykler forårsaker forsøpling og høye skadetall, men de er også fleksible, har ingen lokale utslipp og fungerer godt på «last-mile» strekninger. I de to årene som har gått siden elsparkesyklene ble en del av bybildet har man diskutert hvilke handlingsrom kommunene har til å regulere elsparkesykkelmarkedet og hvem som har myndighetsansvar.

Forskningsprosjektet «MikroReg» har som mål å frembringe kunnskap som både lokale og sentrale myndigheter kan ta i bruk når de lager tiltak og regulering for elsparkesykler og annen mikromobilitet.

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *