Camp Villaks Sandfjordelva 2021


Ved gyldig påmelding skal du automatisk få en bekreftelse på e-post.

Ventelister

- Har du deltatt på camp tidligere, kan du bli satt på venteliste. 

- Er campen fulltegnet, meld deg på en annen camp, eller ta direkte kontakt med lokal arrangør for å bli satt på venteliste (se kontaktinfo under).


NB! På grunn av koronasituasjonen, må vi være forberedt på at campene kan bli avlyst på kort varsel. Deltakeravgiften blir da refundert. 

 

Registreringsskjema

Etternavn
 *
Fornavn
 *
Adresse
 *
Postnummer
 *
Poststed
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Bekreft e-post
 *
Mobil
 *
Fødselsdato/år
 *
Pris (medlem/ikkemedlem
 *
På grunn av koronasitausjonen må deltakerne bo i eget telt. Kryss av hvis du har du mulighet for å ta med eget telt.
Jeg har deltatt på Camp Villaks tidligere. Skriv i tilfelle elv(er) og årstall?
Foresattes navn
 *
Foresatt mobilnr.
 *
Foresatt E-postadresse
 *
Kontonummer for eventuell refusjon av deltakeravgift
 *
Allergier eller spesielle behov
 *
 *
 *
 *
Jeg tillater at Norges Jeger- og Fiskerforbund kan lagre og behandle mine personopplysninger i henhold til våre retningslinjer for personvern. Jeg er kjent med at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke.