Trening: RS Feva 2021

Se https://www.askerseil.no/rs-feva for mer informasjon.

Dersom du melder på en nybegynner som ikke har egen båt, kan du leie båt hos oss. 


Du bestiller og betaler båtleie https://www.deltager.no/leiebat21
Velg utstyrs- og plassleie og velg riktig båt. 
Husk å notere brukerens navn.

For nye seilere er medlemskap i Asker Seilforening inkludert i treningsavgiften første året. 

Alle seilere som ikke er nybegynnere skal være medlemmer av seilforeningen og betale medlemskontingent separat. Se https://www.askerseil.no/bli-medlem.

MERK ved påmeldingen:
Allergier, funksjons- eller aktivitetsbegrensninger, medisiner og liknende forhold noteres i feltet "Spesielle hensyn" og nevnes også på trening.


Det kan være aktuelt for seilforeningen å:           

  • ta bilder/film av barna
  • publisere bilder av barna på Seilforeningens hjemmeside asker-seilforening.no
  • publisere bilder av barna i trykt reklame-materiell relatert til Sjøsprøyt eller Seilforeningens aktivitetstilbud (f.eks. flyers)
  • publisere gruppebilder av barna i lokalaviser og Seilmagasinet (nett eller papir)
Dersom du vil reservere ditt barn mot noe av dette må det noteres i feltet for reservasjon mot foto/video/publisering.

PROBLEMER med påmelding: Ta kontakt med Asker seilforenings driftskoordinator, epost post@askerseil.no.

Registreringsskjema

Nivå
 *
Første års seiler får medlemskap inkludert i prisen. Senere års seiler skal være medlem.
Medlem i Asker seilforening?
 *
Fornavn
 *
Etternavn
 *
Fødselsdato
 *
Kjønn
 *
Epostadresse (helst seilerens)
 *
Gjenta e-post
 *
Mobiltelefon (helst seilerens)
 *
Adresse
 *
Postnummer
 *
Poststed
 *
Spesielle hensyn (f.eks. medisinske forhold)
Hvordan fikk dere vite om dette tilbudet?
Tilknytning til Asker seilforening fra før?
Evt. reservasjoner mot foto/publisering
 *
Se teksten t.v.
Foresatt 1
 *
Epostadresse
 *
Tlf. mobil/dagtid
 *
Foresatt 2
Epostadresse
Tlf. mobil/dagtid
Deltakere uten egen båt må bestille leie av klubbjolle på deltager.no/leie_klubbmateriell_2016.
Primær ukedag (klubbjolle)
Seilnummer, båtnavn, kjennetegn
 *