Turn Vår 2021

Velkommen til Stag turn's påmelding for breddepartiene - Oppstart i uke 2

Vennligst les igjennom hele teksten, før påmelding. 


NB!! I forhold til koronasituasjonen følger vi folkehelseinstituttets veileder for smittevern til enhver tid. Vi ber derfor om at også våre medlemmer følger deres anbefalinger for å redusere evt smitte.


Samtidig med påmelding, betales også halvtårsmedlemsavgift til SPKL Stag. Dette kommer da i tillegg til prisen for partiet.

Man betaler kun en medlemsavgift selv om  man er med i flere av Stag sine grupper. Det er mulig å tegne familemedlemsskap i hovedforeningen (tre eller flere medlemmer) til rabattert pris. Ta kontakt med daglig leder kristine.moldestad@stag.no

NB!! På grunn av koronasituasjonen er det nå begrenset antall plasser på partiene, så om du under påmeldingen skulle få beskjed om at det er fullt, velg da eventuelt Klasse / Kategori  VENTELISTE og hvilken venteliste du ønsker å stå på.


Etter gjennomført påmelding får man en mail med kvittering på påmeldingen, den gjelder som gyldig påmelding og DENNE MÅ MEDBRINGES PÅ FØRSTE TRENING. 


Oppstart er uke 2 for breddepartier turn. Hvis ikke barnet har møtt innen 3 uker etter oppstart, vil plassen gå videre.

Påmeldingen er bindende og treningsavgiften refunderes ikke!

All informasjon vil bli publisert på facebooksiden Stag Turn, og det bes om at man følger med der. Nb! Vi har påmelding 2 ganger pr år. I juli/august og des/januar. Vi følger skoleruta ihht feriedager.   

www.stag.no


Blir det vedtatt økning av treningsavgift på Spkl Stag sitt årsmøte i mars, vil det bli etterfakturert kr 100,- pr påmeldte parti. 
Registreringsskjema