Ultralyd advanced modul 5 kne

Vi inviterer til advanced modul 5 kne 

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA) samarbeider om å tilby muskel- og skjelett ultralydkurs til helsepersonell i Norge.


Kurset tar for seg området kne. 


Kurset er støttet av Fysiofondet.


Prislister justert etter Fysiofondet støtte 2021-2023.

Gjelder både basic og advanced kurs i 2021:

Fysioterapeut PFF-Medlem 6 200 kr
Fysioterapeut ikke medlem 7 970 kr
Lege FUA medlem 7 970 kr
Annet helsepersonell 9 275 krAlt helsepersonell med interesse for ultralyd er velkomne.

Advanced kursene forutsetter at du har gjennomført basic modulene eller tilsvarende grunnkurs i MSK UL for å ha nytte av deltakelse. 


Kursene er godkjent for poeng hos Legeforeningen og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund


Kurskalender for kurs i regi av PFF: https://www.ultralydscanning.no/kurskalender-for-ultralydscanning/ 

Se https://www.ultralydscanning.no for mer informasjon om UL utdanningen og kursrekkene.

Program: https://www.ultralydscanning.no/kurs-i-ultralydscanning/advanced-kurs/advanced-modul-5/

FACEBOOK EVENT:  

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon