Allidrett 2020/2021

En Kunnskapsrik, Inkluderende og Levende arena for barn på Konnerud!

  • Inngangsport til livslang bevegelsesglede
  • For barn født i 2014-2015-2016
  • 1. klassingene med eget opplegg
  • Oppstartsmøte for foreldre tirsdag 25. august kl. 18:00 (2015-2016) og kl. 19:00 (2014).
    Sted: Klubbhuset Sletta (AVLYST - DET VIL KOMME EN INFOVIDEO I STEDET)

Informasjon om Allidrettsopplegg for 1. klassinger HER!

Hvorfor Allidrett?

Allidrett er et variert og allsidig idrettstilbud med fokus på lek og fysisk aktivitet for barna. Vi ønsker å gi barna et godt fundament for et aktivt liv, hvor de får prøve seg på mange forskjellige aktiviteter både ute og inne, året rundt. Varierte og allsidige aktiviteter gir barna et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere, og stimulerer de fysisk, motorisk, sosialt og mentalt.

Allidretten i Konnerud har spesielt fokus på grunnleggende ferdigheter innenfor bevegelsens ABC: Smidighet og hurtighet (Agility), Balanse, og Koordinasjon (Coordination).
Se årsplan for 2015 og 2016 her.

Ønsker ditt barn å være med på Allidrett?
Dere melder barnet på i en gruppene med utgangspunkt i hvilken skolekrets dere tilhører.

Pris: 790 kr for Allidrett sesongen 2020/2021.
500 kr betales ved påmelding i aktivitetskontingent og 290 kr blir fakturert i etterkant, for forsikring og medlemskap i Konnerud IL.

Påmelding her: Påmelding allidrett 2020/2021

Gruppestørrelse: Med dagens retningslinjer fra helsesektoren i Norge sikter vi på å sette et tak på 20 barn pr allidrettsgruppe. Vi setter opp to grupper på hver alder på hver skole. Vi etterstreber å kjønnsdele gruppene i guttepartier og jentepartier, ta kontakt om det er utfordringer med denne inndelingen.

Gruppene - Foreløpig Timeplan Allidretten 2019/2020 (endringer kan forekomme)
Hallermoen 2016 Jenter – Mandager kl. 17:00-18:00 - Hallermoen skole
Hallermoen 2016 Gutter - Mandager kl. 18:00-19:00 - Hallermoen skole
Hallermoen 2015 Jenter - Tirsdager kl. 17:00-18:00 - Hallermoen skole
Hallermoen 2015 Gutter - Tirsdager kl. 18:00-19:00 - Hallermoen skole
Hallermoen 2014 - Torsdager kl. 17:00-18:00 - Hallermoen skole og Konnerud Stadion

Konnerud 2016 Gutter - Mandager kl. 18:00-19:00 - Konnerud skole
Konnerud 2016 Jenter - Tirsdager kl. 17:00-18:00 - Konnerud skole
Konnerud 2015 Jenter - Onsdager kl. 18:00-19:00 - Konnerud skole
Konnerud 2015 Gutter - Torsdager kl. 18:00-19:00 - Konnerud skole
Konnerud 2014 - Torsdager kl. 17:00-18:00 - Konnerud skole og Konnerud Stadion

Vestbygda 2016 Jenter - Tirsdager kl. 17:00-18:00 - Vestbygda skole
Vestbygda 2016 Gutter - Tirsdager kl. 18:00-19:00 - Vestbygda skole
Vestbygda 2015 Jenter - Onsdager kl. 17:00-18:00 - Vestbygda skole
Vestbygda 2015 Gutter - Onsdager kl. 18:00-19:00 - Vestbygda skole
Vestbygda 2014 - Torsdager kl. 17:00-18:00 - Vestbygda skole og Konnerud Stadion

For 1. klassingene (2014) vil aktivitetsstedet variere gjennom sesongen etter hvilke idretter de prøver.

Informasjon om 1. klasse opplegg: Opplegg for 1. klassinger på Allidretten!

Ønsker du å være bidragsyter til ditt barns aktivitetsutvikling?
Uten engasjerte foreldre går ikke Allidretten rundt! Vi er helt avhengige av at foreldre er med i gruppene som støttespillere og aktivitetshjelpere. Ta kontakt med Brage Engeset Rødal på brage@konnerud.no for å melde deg som aktivitetshjelper. Vi, og barna, er 100% avhengige av engasjerte foreldre for å legge til rette for et godt utviklingsmiljø.

Sammen om noe! Om å skape et Kunnskapsrikt, Inkluderende og Levende idrettslag!Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon