Smoltkonferansen 2020


Fremtidens smoltproduksjon

Sjette konferanse om resirkulering av vann i akvakultur.
Virtuell konferanse 21. oktober 2020.


Smolt production in the future

Sixth Conference on Recirculating aquaculture. 
Virtuell Conference October 21th 2020.


Bindende påmelding - The registration fee is non-refundable.

25 % MVA vil legges på prisen ved betaling - 25 % VAT will be added to the price upon payment.

The registration deadline has passed or the event is fully booked