Tidlig Inn opplæringsprogram for etablerte kommuner - Vestland nord

Målgruppe: Alle kommunalt ansatte som i sitt arbeid kommer i kontakt med småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. Fastleger, jordmødre, helsesykepleiere, kommunepsykologer, veiledere, barnevernsansatte, NAV ansatte. Er relevant for fagpersonell i tjenester for voksne og barn.

Målsetting med kurset: Opprettholde kommunens kompetanse på tidlig intervensjon og tverrfaglig samarbeid slik at småbarnsfamilier, gravide og deres partnere som har behov, får kompetent hjelp tidlig på områdene rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner.

Kursets innehold:

Kurset vil være fullverdig og gjennomførte dager gir 30 poeng i etterutdanning for leger og jordmødre.

  • Dag 1 og 2 v/ KoRus 25. og 26. august 2020.

  • Dag 3 v/ RKBU 16. september 2020.

  • Dag 4 v/ RVTS 17. september 2020

  • Dag 5 v/ Bufetat 13. oktober 2020

Kurset er gratis. Det vil bli servert kaffe og enkel lunsj.

Praktisk informasjon
Startdato: 25.08.2020 kl. 10:00
Sluttdato: 26.08.2020 kl. 16:00
Påmeldingsfrist: 31.07.2020 kl. 23:00

Sted:
Førdehuset, Musikkrom
Angedalsvegen 5
Førde
6802

Legg til i kalender
Kontaktinformasjon:
Lene I. Hauge
lene.iren.olsen.hauge@helse-bergen.no
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon