Nordisk seminar 2020

Velkommen til Drammen, Norge  
2. og 3. mars 2020

Sted: Quality Hotel River Station, Dr. Hansteinsgate, 3044 Drammen


Tema: Den flerkulturelle gravplassen

Nordisk seminar er en unik anledning til å utveksle erfaringer og knytte kontakter på tvers av landegrenser i Norden.

Ida Marie Høeg vil trekke de lange linjene med åpningsforedrag om gravplasskultur i Norden. Hun er professor ved Universitet i Agder og forsker på endringer i gravferdskultur. Erik Venbrux, professor og sosialantropolog fra Radbud University forsker på hvordan døden håndteres i ulike kulturer. Han har fått utfordringen å svare på spørsmålet: Trenger vi gravplasser i fremtiden?

Du vil også få siste nytt fra nyere og pågående forskningsprosjekter fra Grete Swensen, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Helena Nordh, NMBU. Stipendiat Pavel Grabalov rapporterer fra sitt doktorgradsprosjekt om den flerfunksjonelle gravplassen.  Se hele programmet her 

Påmeldingsfrist 3. februar  

Betingelser: Ingen refusjon etter påmeldingsfristens utløp

Alle priser i NOK

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon