Styret en aktiv samarbeidspartner eller en organisatorisk nødvendighet?

Styrenettverket i Vestfold ble etablert i 2005 og er nå et felles initiativ fra Econa, Tekna og Advokatforeningen. Vi inviterer alle med interesse for styrearbeid og strategi til våre nettverksmøter. Utover det faglige i programmet er hensikten å skape et levende nettverk for styremedlemmer, eiere og interesserte i styrearbeid.

17.45 Registrering

18.00 Velkommen, ved nettverksleder Arild Neste

18.05 Presentasjonsrunde

18.15 Styret – en aktiv samarbeidspartner eller en organisatorisk nødvendighet?

v/ Rolf Leistad, styreleder i NHO.
Leistad har en mangeårig erfaring som toppleder i flere selskaper, også børsnoterte. Han er et mye brukt styremedlem og innehar eller har hatt styreverv innen industri, handel og banknæringen.
Temaer i foredraget vil bl.a. være innen emnene:
• Forutsetninger for styrearbeid i et fremtidsrettet selskap
• Sammensetting av et profesjonelt styre
• Styrearbeid og egenutvikling
• Strategisk arbeid i et styre
19.00 Nettverkspause; mingling og enkel servering

19.30 Styrets ulike roller – hva er viktigst?

Styret i selskaper har i prinsipp tre ulike roller; organiserings-, strategi- og kontrolloppgaven. Er noen av disse oppgavene viktigere enn andre ?
Innledning til diskusjon ved Styrenettverket i Vestfold.

20.00 Neste styrenettverkstreff - orientering


Arrangementet finner sted hos:
Høyskolen i Vestfold (HIVE), Raveien 197, Borre

 

Sted: Høyskolen i Vestfold
Startdato : 29.03.2011 17:45
Påmeldingsfrist : 28.03.2011 23:59Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjonKontaktperson for arrangementet:
Line Langnes Johansen
Tel: 95446131