NORDISK ERNÆRINGSKONFERANSE - 2021

Viktig informasjon! 

Endret program grunnet stengte grenser!


Myndighetenes vedvarende smittverntiltak tillater dessverre ikke våre foredragsholderne Thomas Seyfried, Thomas Rau og Maria Borelius å slippe inn til konferansen uten lang karantene, - en situasjonen vi lenge hadde håpet ville være over i September. Vi må derfor bare beklage dypt. En egen konferanse med disse vil utsettes til restriksjonene endres, noe vi håper kan skje en gang til neste år.

Nytt spennende program:

Men høstens konferanse er fremdeles like viktig og temaet brennaktuelt, så vi har i stedet gleden av å presentere et nytt spennende program på samme tema, med nye foredragsholdere. Se den nye nettsiden for konferansen med nytt program her!

Nye påmeldinger:

Påmelding for alle nye som ikke har kjøpt billett før 18. august kan gjøre det her:https://www.deltager.no/event/nordisk_ernaeringskonferanse_sept_2021

Tid og sted:

Samme tid:    Lørdag 18. september, 09:30 - 17:30

Nytt sted:       Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen

https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/gardermoen/thon-hotel-oslo-airport/

Opprinnelig sted Thon Hotel Sandvika blir stengt i høst grunnet oppussing.


Hovedtema:

Kreft – uflaks eller dårlig cellemiljø?
En ny forståelse av kreft som en metabolsk sykdom rokker ved dagens syn på kreft som primært uflaks eller årsaket av genetisk predisposisjon. Kan kosthold, livstils-endringer og komplementær medisin (eller; biologisk medisin) bli jokerne i fremtidens kreft behandling? Hvilke tiltak kan du selv gjøre for å møte sykdommen eller unngå den? Ny forskning gir nå ny innsikt og nye behandlingsmetoder for mange livsstilssykdommer, kreft inkludert. Metabolsk inflammasjon (betennelse) og immunsvikt er her de mest sentrale temaene. Hvordan kan vi kombinere dette med tradisjonell medisin? Er tiden overmoden for et medisinsk paradigme-skifte?

Det blir spennende foredrag om den nye biologiske forståelsen av kreftsykdom og om biologisk medisin. Vi møter også flere sterke historier om hvordan komplementære behandlinger har bidratt til friskmelding fra «uhelbredelig» kronisk sykdom. Velkommen til en unik og grensesprengende konferanse!


Lunsj:

 Lunsj er nå inkludert i ordinær billettpris for alle deltakere. Om du har kjøpt lunsj vil vi refundere din lunsjbetaling. Lunsjen blir fra en rikelig buffét slik at man ved eventuelle matintolleranser skal kunne velge ønsket og god mat uansett. Verdien på lunsjen er kr. 250,-.


Koronaviruset:

Du får tilbakebetalt billettene om Helsemyndighetene skulle hindre at vi ikke får gjennomføre konferansen som planlagt.


Hovedsponsor:

https://www.pharmanord.com/

Pharma Nord har i nærmere 40 år vært en av Europas ledende produsenter av kosttilskudd, plantebaserte legemidler og legemidler. Med 25 datterselskaper og 20 samarbeidspartnere rundt om i verden er Pharma Nords produkter kjent i Europa, USA, Midtøsten og Asia.
Selskapet utvikler, produserer og markedsfører forskningsbaserte produkter med fokus på biotilgjengelighet, kvalitet, sikkerhet og dokumentasjon.
Pharma Nord har hovedkontor og produksjonsanlegg i Danmark og alle produkter produseres her under farmasøytisk kontroll. Dette betyr at kosttilskuddene blir kontrollert og kvalitetssikret fra råvare til ferdig produkt. Dette gjør at du er garantert trygge og virksomme produkter med samme ensartede kvalitet og innhold i hver tablett eller kapsel.
Pharma Nord utvikler produkter med optimal biotilgjengelighet. Dette er en fordel for deg som forbruker og også en av grunnene til at Pharma Nords produkter blir brukt i forskning verden over. Til nå har Pharma Nords produkter blitt brukt i over 400 publiserte vitenskapelige studier. Studiene bekrefter både opptak, sikkerhet og effekt.


 

Registreringsskjema