Endurokonferanse 2019

Velkommen til Endurokonferanse!

All registrering og påmelding vil foregå elektronisk.

Det kan meldes på flere deltagere i samme påmelding, ved å trykke på "legg til deltager". Påmeldingen er for klubbenes representanter.

Dagpakker er inkl lunsj,servering i pauser og andel møteromsleie og AV utstyr.


NB: Dersom du ønsker overnatting må dette bookes av hver enkelt direkte til hotellet. 


Ved rådgivende avstemninger har klubber som er representert maksimalt 2 stemmer i hvert av grenmøtene. Regionstyrene kan ha maksimalt 1 stemme i hvert av grenmøtene.

Skyldig kontingenter/avgifter medfører tap av klubbrepresentasjon, stemmerett og andre rettigheter på motorsportkonferansen.

Informasjon om konferansen blir lagt ut på http://www.nmfsport.noBeklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon