Visst er det hp ved demens og Alzheimer!

Tilrettelegging og aksept. Det har vært eneste trøst til pasienter og pårørende ved demens og Alzheimer.
Har du tid til å "vente på mer forskning"?
Nå finnes det håp!
Håpet kommer med ny, unik forskning fra den amerikanske professoren i nevrologi, Dale Bredesen. 
Bredesens studier gir deg årsaksrettede tiltak som forebygger og reverserer. Hør om dem fra biolog Iver Mysterud og lege Stig Bruset.
Iver Mysterud er forfatter av boken "Håp ved demens og Alzheimers sykdom. Hva alle bør vite."
Lege Stig Bruset har bearbeidet Bredesens forskning.

 

Registreringsskjema