ISACA / ISF / DND / CSA - Medlemsmøte Bergen 6. november 2019

Velkommen til høstens felles medlemsmøte i Bergen! 

Som vanlig legger vi opp til et spennende program, etterfulgt av godt mat og drikke - og enda bedre diskusjoner.

Kveldens lokasjon: Kalfaret Brygghus

16:00-16:30
Velkommen og registrering 
16:30-16:45Styrene informerer
Kort oppdatering fra styremedlemmer hos ISACA, ISF, DND og CSA.
16:45-17:30Erfaringer rundt sky-arkitektur i Helsesektoren

Helse Vest IKT snakker om sine erfaringer rundt sikkerhetsarkitektur i skyen, samt hvordan de har benyttet seg av Cloud Security Alliance's rammeverk  CAIQ (Consensus Assessments Initiative Questionnaire) og CCM (Cloud Controls Matrix) i dette arbeidet.

Aksel Bruun - Sikkerhetsarkitekt, Helse Vest IKT

17:30-17:45
Kaffepause
17:45-18:30

Du kaller det IaaS - jeg kaller det "data-ting". Hva kan gå galt?

De aller fleste virksomheter bruker skytjenester allerede, og de som ikke gjør det planlegger å gjøre det, bevisst eller ubevisst. Sky kan være så mangt, men fra et sikkerhetsperspektiv kan man betrakte en vellykket overgang til bruk av skytjenester som en overgang der risikonivået blir uendret eller redusert. 


Dette innlegget gir eksempler på hva som skjer når forretningssiden og IT-siden i en virksomhet ikke er samstemte eller ikke forstår hverandre tilstrekkelig.


Kim Johnny Mathisen - Branch Manager, Transcendent Group

18:30-18:45
Kaffepause
18:45-19:30
Govern Artificial Intelligence - or be governed by it: The new nature of risk

Digital transformation has significantly changed organisations’ risk tolerance and exposure to security risk. AI, IoT, automation, and networked ecosystems bring a broader risk exposure to all organisations. More organised threat actors exploit more vulnerable technologies that have larger attack surfaces. Ransomware, cybercrime, and even nationstate attacks are increasingly common events that cause significant business disruptions, costs, and reputational damage.
 

At the same time, regulations, publicity, fines, and costs force risk tolerances lower, requiring new thinking, priorities, and vigilance. Improving the Governance and Management of Enterprise Information and Technologies cannot wait! Innovation requires new thinking in security and risk management and COBIT is right there to support you. 

During this session you will learn how to understand the new nature of risk related with digital transformation, the importance of a good governance and management of enterprise IT to create value in a digital transformation context, but also how COBIT and ISACA related knowledge and resources can support organisations on this journey. 


Bruno Horta Soares - President, ISACA Lisbon Chapter

19:30-
Middag, videre diskusjoner og nettverksbygging!


Møtet gir 3 CPE poeng.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon