FAGMØTE 2019 - Verdiskaping, investeringer og vekst innenfor grønnsaker, potet, frukt og bær

Grøntutvalget i Østfold og Akershus Bondelag i samarbeid med NLR Øst arrangerer dette fagmøtet. Målgruppen er produsenter av grønnsaker, potet, frukt og bær, og deres rådgiver og støttespillere.

Seminaret avholdes torsdag 31. oktober i tiden 09.00 - 15.00. Seminaravgiften på kr 250,- betales ved påmelding, og dekker deltakelse, lunsj, runstykker, grønnsaker m/dipp. 

Seminaret avholdes på Nofima, i Anton Skulbergs Auditorium, Osloveien 1 Ås.

Påmeldingsfrist: 17. oktober


Vi utvider fagmøtet med ett nytt tema. De av dere som kun kan være med på dette temaet (mao mellom 14.30 – 15.30) sender en Epost med navn/Epost/mobil til heidi.kirkeby@bondelaget.no

Oppblomstringa av tørråte og mangelen på gode plantevernmiddel har ført til en svært krevende situasjon for mange av dere potetprodusenter. Det er mye usikkerhet og frustrasjon knyttet til situasjonen og vi ønsker å gi dere en mulighet til å få mer informasjon, få besvart deres spørsmål, gi deres reaksjoner osv. Dette med godkjenningsregimet for plantevern, tilgang på midler, regelverk og hvem som har ansvar for hva er ikke enkelt, og vi opplever at dere alle innenfor grøntnæringa ønsker å vite mer. Se også vedlagt henvendelse til LMD

Vi har derfor valgt å gjøre noen endringer avslutningsvis i det opprinnelige programmet slik at møtet avsluttes med:

Kl. 14.30 – 15.30 Godkjenning av plantevernmidler i Norge, og tilgangen på midler i potet v/ Kåre Oskar Larsen, Norsk Landbruksrådgiving 

  • Godkjenning; Hvordan fungerer det norske systemet for godkjenning av plantevernmidler generelt og for grønnsaker og potet spesielt
  • Tilgang; Hva er bakgrunnen for den krevende situasjonen som vi nå er vitne til for potet, hva betyr dette i praksis for norsk potetproduksjon og vil det samme kunne skje for andre kulturer
  • Hvorfor disse forskjellene mellom de ulike landene
  • Hvilke aktører har hvilke roller, og hva gjøres nå av de ulike
  • Kort om Avdriftsreduserende tiltak

Se hele invitasjonen 

Registreringsskjema