Dialogmøte mellom kommunene i M&R og HMR HF

VELKOMEN TIL DIALOGMØTE 15. NOVEMBER 2019 mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF. 


Dialogmøtet 15. november 2019 arrangerast med bakgrunn i samhandlingsavtalens delavtale 12:

2. Dialogmøte og samhandlingskonferanse 

Dialogmøte er et forum der representanter for politisk og administrativ ledelse i helseforetaket og kommunene møtes for informasjonsutveksling og drøfting av prinsipielle saker. Styreleder, administrerende direktør og fagdirektør fra helseforetaket deltar sammen med relevant fagpersonell i helseforetaket. Ordførere og rådmenn deltar sammen med relevant fagpersonell i kommunene. Representant fra KS i Møre og Romsdal og Fylkesmannen i Møre og Romsdal blir invitert. Brukerutvalget blir invitert. 

Det skal være minst et møte i året. 


Leiarane for dei lokale samhandlingsutvala samt utdanningsinstitusjonane i Møre og Romsdal blir også invitert.


Dialogmøtet vert arrangert på Scandic Parken i Ålesund og det vert bestilt dagpakkar til alle deltakarane. 


Utkast program ( med forbehold om justeringer) 09:30 - 10:00

Registrering10:00 – 10:20

Velkomen og innleiing v/ styreleiar HMR og styreleiarar regionråd

10:20 – 10.40

Frå ord til handling til pasientane og brukarane sitt beste
v/ Ingrid Løset leiar Brukarutvalet i HMR

10.40 – 11.45

Helseplattformen v/ Fylkeskontoret for innføring av Helseplattformen i Møre og Romsdal

11.45 – 12.15

Lunsj

12.15 – 13:30

Status reforhandling av samhandlingsavtalen – korleis utvikle ein samhandlingsstruktur som skapar framdrift i samhandlinga?
v/ Forhandlingsutvalet for revisjonsarbeidet til Samhandlingsavtalen


Diskusjon i grupper og plenum


13:30 – 13:45

Beinstrekk

13:45 – 15.15

Utviklingsarbeid i HMR og kommunane

  • Rehabiliteringsprosjektet i Møre og Romsdal v/ Synnøve Opsahl Melseth, prosjektleiar

  • Status SNR Hjelset og DMS Kristiansund v/ Ketil Landevåg Gaupset, prosjektsjef og Joakim Varvin, prosjektleiar

  • Legevaktssamarbeid Molde – nasjonal pilot v/ Kari Holmås prosjektlege/legevaktoverlege


Spørsmål og innspel i plenum


15:15 – 15:30

Oppsummering og vel heim
Påmelding:

For deltakarar frå Helse Møre og Romsdal: Fakturering internt for deltakaravgift (Kr. 600,-). Bindande påmelding innan 8. november. 

For deltakarar utanfor Helse Møre og Romsdal: Bindande påmelding innan 8. november - kursavgift blir ikke refundert.


Påmeldinga blir automatisk registrert ved betaling av kursavgift. Hugs å ha betalingskort klart. Du kan melde på fleire av dine tilsette/ kollegaer. Du får umiddelbar bekrefting på e-postadressa du oppgir. Ved behov for faktura, ta kontakt med kursansvarleg. (faktureringsgebyr vil da tilkomme)


Ved problem med påmelding/ betaling kontakt support@deltager.no eller tlf. 23273501

Viss du ikkje får ganske umiddelbar bekrefting er betalinga ikkje registrert. Det kan vere problem med Java - for betaling med kort krevast Java i forbindelse med autentisering gjennom 3-D Secure/bankID. Last ned siste versjon på www.java.com og restart nettleseren før nytt påmeldingsforsøk. Ein må bruke pc eller mac, mobile enheter støttes ikke.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon