Strategi for Nordhordland UNESCO Biosfære

Velkommen til idémyldring og verkstad
Møte for kommunane Modalen, Osterøy og Vaksdal

Lurar du på kva eit biosfæreområde eigentleg er, og kva ein slik UNESCO-status kan bety for Nordhordland? Dette er eit møte av fleire i rekka for å spreie informasjon om, og få innspel til, Nordhordland som eit UNESCO Biosfæreområde.  Vi inviterar til dialog og idéutveksling. Møtet er ope for alle (óg for dei som ikkje bur i kommunane Modalen, Osterøy og Vaksdal!), men meld deg på her sånn at vi veit kor mykje kaffi vi skal koke ;-)

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon