IA konferansen i Agder 2019

IA-konferansen i Agder 2019

Det handler om arbeid

Den nye IA-avtalen omfatter hele arbeidslivet. I avtalen er det lagt særlig vekt på innsats knyttet til arbeidsmiljø og forebygging av lange og/eller hyppige sykefravær.

Partene i arbeidslivet har blitt enige om at sykefraværet skal reduseres med 10% og at en skal arbeide for å hindre frafall fra arbeidslivet.

Høstens konferanse fokuserer på arbeidsmiljøet og hvordan dette påvirker nærværet på arbeidsplassen.


kl.0930  Registrering og kaffe

kl.1000  Velkommen v/Elisabeth Blørstad, Direktør NAV Agder

kl.1010  Hvorfor trengte Norge en ny IA-avtale v/statssekretær Vegard Einan, 

               Arbeids-og sosialdepartementet

kl.1030  Flere i arbeid - løser det velferdsregnestykket?

               v/Ulf Andersen, statistikkavdelingen NAV

kl.1050 Hvordan redusere det arbeidsrelaterte sykefraværet 

              v/Sture Rolfheim-Bye, Kommunikasjonsdirektør Stami

kl.1110  Intervju med foredragsholdere v/Cato Lorentz, fra podcasten "På jobben"

kl.1130  Lunch

kl.1230  Veivisning i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet v/Monica Varem Pettersen, 

               seksjonsleder, Arbeidstilsynet

kl.1250  Bransjeprogrammet innen pleie- og omsorg og barnehage

               v/spesialrådgiver Siri Klevstrand KS

kl.1310  Har bedrifter som lykkes noen fellestrekk? - innledning v/Roger Haga Heimli, LO.

              - Bedriftseksempler, LO/NHO

kl.1350  Vel hjemBeklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon