Kurs i allergen immunterapi (AIT)

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet inviterer til kurs i allergen immunterapi

Kursets formål: Gi oppdatert kunnskap om bakgrunn, indikasjoner og praktisk gjennomføring av AIT

Målgruppe: Leger og sykepleiere som arbeider med AIT, eller som ønsker å etablere behandlingsformen i sin virksomhet

Kurskomité: Eva Stylianou (RAAO Helse Sør-Øst), Geir Håland (RAAO Helse Sør-Øst), Ingvild Gaare-Olstad (RAAO Helse Sør-Øst), Torgeir Storaas (RAAO Helse Vest), Martin Sørensen (RAAO Helse Nord), Anders Tøndell (RAAO Helse Midt)

Kursleder: Eva Stylianou, spesialist i indremedisin og lungesykdommer, og godkjent i kompetanseområde Allergologi

Godkjenninger:
Allmennmendisin: 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning
Barnesykdommer: 6 timer valgfritt kurs for spesialisering og spesialisters etterutdanning
ØNH-sykdommer: 6 timer for spesialisters etterutdanning
Lungesykdommer: 6 timer valgfritt kurs for spesialisering og spesialisters etterutdanning
Hud og veneriske sykdommer: 6 timer valgfritt kurs for spesialisering og spesialisters etterutdanning
kompetanseområdet allergologi 6 timer valgfritt kurs
Sykepleie: Godkjent 6 timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie 

Praktisk: Kurset foregår over Zoom via legeforeningen, kurslenke sendes ut rett før kurset. 

Foreløpig program:

08:30-09:00    Pålogging/Registrering    

09:00-10:15    Introduksjon: Bakgrunn, Mekanismer, Indikasjoner og kontraindikasjoner voksne v/Eva Stylianou

10:15-10:30    PAUSE    

10:30-11:00    AIT hos barn v/ Geir Håland

11:00-11:15    Oral immunterapi    

11:15-11:30    PAUSE    

11:30-12:00    Oppdoseringsregimer  v/ Geir Håland

12:00-13:00    LUNSJPAUSE  

13:00-13:45    Sikkerhetsprosedyrer, fastsettelse av dagens dose, praktisk gjennomføring v/ Elma Hasic

13:45-14:00    PAUSE    

14:00-14:30    Vurdering av behandlingseffekt, kasuistikker - utfordringer i praksis v/ Hany Abou Alam

14:30-15:15    SCIT eller SLIT, AIT i fremtiden  v/ Ragnhild Gulsvik

15:30  Oppsummering  v/ Eva StylianouBeklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon