Fagdag Ungdata Rogaland, Scandic Stavanger Forus

Invitasjon til fagdag om vold, overgrep og selvmordsforebygging

KoRus Vest Stavanger, Fylkesmannen i Rogaland og RVTS-Vest inviterer til fagdag om temaet vold, overgrep og selvmordsforebygging. Fagdagen bygger på ferske tall fra "Ung i Rogaland-undersøkelsen" i ungdomsskoler og videregående skoler. Fagdagen passer for ansatte i skole, fylkeskommune og kommunale helse- og omsorgstjenester, som jobber med ungdom.

Fagdagen vil inneholde

- Resultat fra "Ung i Rogaland-undersøkelsen" når det gjelder vold, overgrep, selvmord og selvskading

- Avdekke samtaler: Hvordan spørre ungdom om vold, overgrep, selvmord og selvskading?

- Konkrete verktøy for å møte elever som har utfordringer knyttet til disse temaområdene

Målgruppe

Ansatte i kommunen og fylkeskommunen som jobber med ungdom, blandt annet helsesykepleiere, lærere, ansatte i i kommunale helse- og omsorgstjenester, representanter for elevorganisasjoner

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/stavanger/scandic-stavanger-forus

Påmelding

Fagdagen er gratis men påmelding er bindende, avmelding etter påmeldingsfristen vil bli fakturert med kr. 500.-

Ved endring av påmelding, vennligst ta kontakt med:

linda.gabrielsen@rogaland-asenter.no 


 

Registreringsskjema