Seminar i Focusing

Velkommen til seminar i Focusing Oriented Therapy med klinisk psykolog Dan Morten Schachter. 

Kurset passer både for de som har erfaring fra Focusing, for eksempel gjennom Somatic Experiencing (SE), og de som er uten erfaring men nysgjerrige på denne måten å tilnærme seg sansning og stress/traumearbeid på.

Peter Levine, grunnleggeren av SE, er inspirert av Eugene Gendlins Focusing Oriented Therapy, og har integrert blant annet Gendlins "Felt Sense", den følte fornemmelsen, inn i det kroppsorienterte traumearbeidet. 

Dette seminaret har som hensikt

  • å utvide og fordype forståelsen av begrepet Felt Sense, samt
  • gi en rekke innganger som kan brukes for forskjellige klientgrupper, både når det gjelder sjokktraumer og problemer med relasjoner, kreativitet og selvfølelse. 

Kurset vil gi deg en rekke verdifulle verktøy og tilnærminger som kan hjelpe deg og dine klienter til å kunne snu negative og vanskelige følelser om til positiv energi, og dermed skape potensiale for endring og vekst. 


Med hilsen

Somatic Experiencing Foreningen Norge

 

Registreringsskjema