Grunnkurs sopp Ålesund

Generelt om sopp, grupper av sopp, representanter for utvalgte soppslekter og plukking og oppbevaring av sopp. Kurset er en kombinasjon av teori og ekskursjoner. 

 

Registreringsskjema