Skulder kurs med live pasientdemonstrasjoner - Tromsø


Samme kurset går også i Oslo 8.-9. november
Mer Info her: 
https://www.deltager.no/osloskulder

Samme kurset går også i Trondheim 24.-25. januar 2020                               Mer info her: https://www.deltager.no/trondheimskulder

DAG 1
Første kursdag har fokus på scapuladysfunskjoner og scapulas innflytelse på skulderproblematikk. Kurset kombinerer "motor control" med inspirasjon fra bla Shirley Sahrman, manuelle teknikker og moderne smertevitenskap. Målsetningen er å gi forståelse av når scapuladysfunksjoner og bevegelsesmønster er relevant og når man bør vekte ned detaljert undersøkelse og heller ha et større biopsykososialt perspektiv. Teknikker på behandling av relevante scapuladysfunksjoner vil bli demonstrert samt spesifikk trening og aktuelle hjemmeøvelser. . Det vil bli gitt flere pasientdemonstrasjoner på video, kliniske tips og “clinical reasoning” ut fra forskjellige diagnoser og tester.

I tillegg vil det bli 2-4 pasientdemonstrasjoner i løpet av kursdagene der en kan reflektere og diskutere rundt undersøkelse og behandling i etterkant.


 

DAG 2
Kursdag 2 vil diskutere globalt fokus i rehabilitering med involvering av under ex, bekken og rygg. Bakre instabilitet er ofte oversett i skulderbehandling. Vi vil gå gjennom relevante tester som kan gi oss svar på når bakre instabilitet er et problem. Det vil bli gjennomgang av rehabilitering av både bakre og fremre instabilitet. I motsatt ende vil vi også se på de stive skuldrene - deriblant frozen shoulder - og hvordan vi best kan behandle disse med både øvelser og mobiliseringsteknikker. Det blir også en gjennomgang av  tapeteknikker og "hands on teknikker. Vi vil også diskutere når MR og kirurgi er relevant for den smertefulle skulderen.

I tillegg vil det bli 2-4 pasientdemonstrasjoner i løpet av kursdagene der en kan reflektere og diskutere rundt undersøkelse og behandling i etterkant.


KURSHOLDER:
Sigbjørn Hjorthaug er manuellterapeut og grunder av Fysiokurs. Hjorthaug har drevet kursvirksomhet de siste 10 årene innen motor control og manuelle teknikker. Han jobber til daglig ved Ganddal terapi & trening og er praksisveileder for masterstudenter i manuellterapi fra universitetet i Bergen og fra utlandet. I tillegg er han forfatter av boken "Frisk skulder" sammen med Frisk Forlag. 

Mer informasjon på www.fysiokurs.no

TIMEPLAN - Dag 1

12-13.00 Moderne smertevitenskap og biomekanikk. Kan det forenes?

13-14.00  Når er scapula relevant?  - Pasientvideoer

14-15.00  Hvilke øvelser funker for skulder? - Bruk øvelser som et testbatteri

15-16.00  Hvilke skulder  tester bør vi ta? - Det enkle er ofte det beste

16.00 - 17.00 Hva gjør vi med den vanskelige skulderpasienten? - "Hjernetrening"


18.00- 19.00 Live pasient demonstrasjon

1900 - 20.00  Refleksjon/diskusjon rundt pasientdemonstrasjon

 

TIMEPLAN – Dag 2

9.-10.00 Skulder rehabilitering med globalt fokus

10-11.00 Fremre og bakre instabilitets- problematikk og rehabilitering

11-11.30 Gradert biceps og gradert supraspinatus trening/Test – retest regime eller «Symptom modification»

11.30-12.00  Mobiliseringsregime for stiv skulder.  Hva gjør vi med frozen shoulder?

13-13.30 Teipeteknikker for skulder og skulderbue

13.30.-14.00 Hvem skal rehabiliteres og hvem skal ha kirurgi

14.-15.00 Live pasient demonstrasjon

15.00- 16.00 Refleksjon/diskusjon rundt pasientdemonstrasjon

 
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon