Vevsymposium 2019

                                                                                Illustrasjon: originalverk av Karin Lundström 

VEVSYMPOSIUM 2019 - grenseløst mangfold 

1.-3. november 2019 inviterer Norges Husflidslag til landets største møteplass for alle som jobber med eller er interessert i vev.  På dette symposiet setter vi fokus på vev-tradisjoner i nordområdene. Vi ønsker å synliggjøre det grenseløse mangfoldet i vev-teknikkene, men også likhetene som finnes i de ulike regionene.

Vevsymposium 2019 - grenseløst mangfold finner sted på Tromsø museum med foredrag, kurs, vev-workshops, utstilling og sprett-opp butikk.

På Tromsø bibliotek blir det fredag og lørdag, i samarbeid med flere husflidslag, et eget program med et stort åpningsarrangement med foredrag og utstilling, demonstrasjon av vevteknikker og vev-verksted for barn.

Tromsø museum har vevutstilling for deltakere og publikum, og det blir kurs og foredrag som gir innblikk i de rike samiske tradisjonene for belte- og båndveving. Vevere fra Arkhangelsk har foredrag og kurs i tradisjonell båndveving, og det skal være foredrag med dypdykk i vår kulturhistorie. Etablerte kunstnere foredrar om fra Vev i kunsten til Min vev - min tid - og mitt landskap. Det blir panel-debatt med tema opplæring. I våre vevsymposier legger vi sterk vekt på lokale tradisjoner. Ekstra oppmerksomhet legges på den forhistoriske oppstadveven også kalt greneveven, som har en ubrutt tradisjon i Norge. Greneveven ble blant annet brukt til veving av grener som gjennom tidene ble brukt til bredsel og skydd.

Velkommen til Vevsymposiet 2019 grenseløst mangfold i Tromsø!


Nyttig informasjon og linker:

Program

Foredragsholdere

Kursholdere


FREDAG 1. NOVEMBER   TROMSØ BIBLIOTEK

16:00 – 17:00       Registrering på Tromsø Bibliotek

17:00 – 17:20       Åpning av VEVSYMPOSIET 2019 – grenseløst mangfold

17:20 – 17:50       Tråder gjennom vevhistoria i Nordland og Troms - Åsa Elstad

17:50 –18:40        Kortforedrag

  •  Duodjeinstituhttas organisering av vevkurs - Ellen Berit Dalbakk
  •  Vev i Arkhangelsk - Sergei Klykov
  •  Nettverk Vev i Vestfold - Nora M. Sogn Wiik
  • Nordic Weaving Network - Gitte Karlshøj
  •  VEV VEL; Ung Husflids vevbok - Elin Gilde Garvin

18:40 – 19:30       Mingle på utstilling og demonstrasjoner

20:00                     Middag - egen påmelding


LØRDAG 2. NOVEMBER   TROMSØ MUSEUM (TMU) 

08:30 – 09:00       Registrering for de som har dagpakke

09:00 – 09:30       Om greneveving i Manndalen  - Kjellaug Isaksen

09:30 – 10:00       Skjoldehamndrakten - Dikka Storm

10:00 – 10:30       Å leve som handvever - Charlotte Engstad

10:30 – 11:00       Kaffe - kaker – frukt

11:00 – 11:30       Vevtradisjoner i Troms - Torunn Sedolfsen

11:30 – 12:00      Tre produsenter av ull og garn i NORD

  • Kåfjorddalen Ullkarderi
  • Villsaugarn fra Yttersia av Vesterålen
  • Jernsletten villsau og duodji

12:00 – 13:30       LUNCH

13:30 – 18:30      kurs på Kulturskolen (5t) - egen påmelding

13:30 – 18:30      workshops på Tromsø Museum - for deltakere og museets publikum

15:30 – 16:00       Kaffe - kaker - frukt

20:00                     Festmiddag - egen påmelding

 

SØNDAG 3. NOVEMBER   TROMSØ MUSEUM

08:30 – 09:00       Registrering for de som har dagpakke

09:00 – 09:45       Paneldebatt: Ståa i vevutdanninga

09:45 – 10:00       Beinstrekk

10:00 – 10:30       Vev for barn og unge i Arkhangelsk - Anna Bednarchik

10:30 – 11:00       Kaffe - kaker - frukt

11:00 – 11:30       Vevde broderier - Karin Lundstöm

11:30 – 12:00       Samiske band  - Ann Solveig Nystad

12:00 – 12:30       Vev i kunsten - Eevahenna Aalto

12:30 – 13:30       LUNCH

13:30 – 14:00       Båtrya - Ellen Kjellmo

14:00 – 14:30       Min vev - min tid - og mitt landskap - Freydis Einarson

14:30 – 15:00       VEV MED HUMØR -Marianne Meløy

15:00 – 15:30       Avrunding og vel hjem

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon