FyllingenBergen Handball Camp 2019

Det er med stor glede at vi kan meddele at FyllingenBergen skal arrangere handball camp i Åsanehallen.

FyllingenBergen Handball Camp skal jobbe med spesialisering av øvelser, teori -og teknikk trening med utgangspunkt i spiller-posisjoner. Vi ønsker å ha en camp som bidrar til å bedre forutsetningene for at man skal lykkes på håndballbanen.
FyllingenBergen sine elitespillere vil være instruktører og de vil jobbe med spillere som spiller i samme posisjon.
Det er mulig å melde seg på i flere posisjoner, dette gjøres i påmelding.

Vi ønsker å inspirere spillerne ved å utvikle nye øvelser, utfordre de på en del taktiske valg og ikke minst veilede de i treningsarbeidet som må til. Vi deler dagene opp i flere aktiviteter, vi jobber i perioder med individuelle tekniske øvelser, andre perioder med samspill og noen perioder med taktisk trening.


Håndballskolen ledes av FylingenBergens trenerteam, Fredrik Ruud, Andreas Gjeitrem og Vidar Gjesdal


Utøverne får mat, drikke, T-shirt og drikkeflaske fra Select.


Åsanehallen; 13-16 år kun 25 plasser

Åsanehallen: 10-12 år år Kun 25 Plasser

Pris 1400,- 


NB!

Publisering av bilder fra håndballskolen på hjemmeside/Facebookside.

I henhold til Personopplysningsloven er bilder av utøvere, trenere, ledere og andre deltakere på våre håndballskoler/akademier likestilt med personopplysninger. Bilder av gjenkjennbare personer er å anse som personopplysninger, men det kan være vanskelig å definere hva som er identifiserbare bilder. Fyllingen Håndball Elite  vil derfor utøve et forsiktighetsprinsipp. Dersom foreldre/-foresatte ønsker å fjerne bilder som er publisert fra idrettslagets hjemmeside vil vi selvsagt imøtekomme dette så raskt som praktisk mulig. Dersom man ønsker å reservere seg mot bruk av alle bilder generelt må dette meddeles oss spesielt!

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon