MUSIKALSYMPOSIUM 2019

Vi gleder oss til MUSIKALSYMPOSIUM2019, 13. og 14. juni på Bikuben, hvor Musikkteaterforum i samarbeid med Heddadagene og Musikkteaterhøyskolen inviterer scenekunstbransjen til samtale og debatt med fokus på utfordringer og muligheter i Nordisk Musikkteater. Gå ikke glipp av denne fantastiske muligheten til å høre nøkkelpersoner i Nordisk scenekunstbransje snakke om alt fra rekruttering og casting til hvilken plass musikalen har i scenekunst, politikk og samfunn, og ikke minst til hva fremtiden vil bringe deg som arbeider innen det musikkdramatiske felt.

Dagene fylles med samtaler og debatter med fokus på utfordringer og muligheter i Nordisk Musikkteater, og virker som en møteplass for alle som arbeider innen det musikkdramatiske scenekunstfeltet.

Påmeldingen er nå stengt, men du kan kjøpe plass i døra ved bruk av VIPPS.

FAGPROGRAM 13. juni 2019    

kl. 09.00 - 10.45    Fokus Rekruttering    

Hvem har ansvaret for en god rekrutteringsplattform og hvordan skal den gjennomføres på beste måte for alle involverte? Om målet er å oppnå det komplette kompetansebaserte ensemble, kan og burde man tenke annerledes rundt rekruttering til musikalscenen, eller skal vi si oss fornøyd med dagens ordninger? 

Panelleder: Christian Winther Farstad/BI    

Panel: Erik Schøyen - rektor Musikkteaterhøyskolen/NO, Tore Myklebust - produsent Starworks AS/NO, Mia Nerenius - casting coordinator/musikal ved GöteborgsOperaen/SE, Elisabeth Hammersbøen Rustad/utøver/NO.  

  

Pause: 15 min    


kl. 11.00 - 12.30    Merging the arts of song and dance 

Foredraget er aktuelt for utøvende scenekunstnere som skuespillere, musikalartister,  sangere, dansere og musikere, og for pedagoger i sang og dans, regissører, koreografer og andre som arbeider i skole og eller produksjon med scenekunst.   

Foredraget bygger på forskningsarbeid ved MTHS: https://doi.org/10.7577/information.v6i1.2885

Foredragsholdere: Johanne Karen Hagen - studieleder og førstelektor i sang, Anne Cecilie Rødsjø Kvammen - Førstelektor i sang og FOU koordinator.     


Lunch: 12.30 - 13.30    


Kl. 13.30 - 16.00     Musikkdramatikkens samfunnsøkonomiske muligheter og betydning    

Kulturfeltet har potensiale til å opptre som en betydelig bidragsyter for verdiskaping og ringvirkninger nasjonalt, regionalt og lokalt, sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Hvilket potensiale ligger i kulturfeltet generelt og musikkdramatikken spesielt?

Panelleder: Erik Wold   

Innledere + panel:     

Søren Møller - Kunstnerisk leder Fredericia teater/DK:  Musikalens utvikling av Fredericia     

Erik W. Jacobsen - Menon Economics/NO: Musikkdramatikk i perspektiv: Verdiskaping, ringvirkning, samfunnsutvikling.     

Catharina Roos Bilsbak - programsjef Arktisk Filharmoni/NO: Kulturturisme.    

Panel: Grunde Almeland - Venstres repr. i familie og kulturkomiteen/NO, Rob Hartmann/produsent Fredericia Teater/DK.


Kl. 16.00      Mingel og takk for i dag    

    

FAGPROGRAM 14. JUNI 2019     

09.00 - 09.45    Frokostsamtale: Nordic Network for development of new musicals     

For deg som er opptatt av utviklingen av nye musikkdramatikes verk og hvordan disse arbeides frem, samt opphaveres (komponister, dramatikere, librettister) muligheter for kompetanseutvikling.

Samtaleleder: Henriette Myhre - Musikkteaterforum/NO    

Panel: Rob Hartmann/Fredericia Teater/DK, , Staffan Aspegren - Kunstnerisk leder Teater ved Spira Kulturhus Jönköping/SE, Erik Schøyen - rektor Musikkteaterhøyskolen/NO.     


09.45 - 11.30    Arbeidsverksted: MTF MUSIKKTEATERVERKSTED PROFF     

Bli kjent med MTF MUSIKKTEATERVERKSTED og utvikling av et nytt musikkdramatisk verk.

Samtaleleder: Henriette Myhre - Musikkteaterforum/NO     

Opphavere: Thomas G. Røtting og Tobias Løyning

Mentor: Johan Osuldsen

Visning fra verket For Fjernt For Fjernsyn

Utøvere: Trond Teigen, Øyvind Boye Løvold, Markus Bjørlykke og Tone O. Knivsflå.

  

11.30 - 12.30    Lunch


Kl. 12.30 - 14.15    Politisk korrekt kulturliv/scenekunst     

Hva legger man i begrepet “politisk korrekthet”, i Sverige, Norge, og Danmark? Hvilke verdier ligger til grunn, og hvilke betydningsforskjeller gir det seg utslag i i de tre landene?

Debattleder: Erik Wold    

Panel: Anki Gerhardsen - Kulturjournalist/NO, Erik Ulfsby - teatersjef Det Norske Teatret/NO, Rob Hartmann - Produsent Fredericia teater/DK, Yvonne Rock - TYP Kulturkapital/SE.     


Pause 15 min    


14.45 - 15.00    Kunstnerisk innslag 


15.00 - 17.00    Musikalproduksjon i fremtiden   

Hva er status for det nordiske musikkteateret, hvor vil vi og hvordan ser det feltet ut om 10 år? 

Debattleder: Christian Winther Farstad/BI   

Panel: Johan Storgård - ACE production/FIN, FIN, Erik Ulfsby - teatersjef Det Norske Teatret/NO, Rob Hartmann - produsent Fredericia teater/DK, Staffan Aspegren - Kunstnerisk leder Teater ved Spira Kulturhus Jönköping/SE, Atle Halstensen - kunstnerisk ansvarlig Scenekvelder/NO.     


17.00     Mingel og Takk for i dag    

Registreringsskjema