Dialogmøte mellom kommunene i M&R og HMR HF

VELKOMEN TIL DIALOGMØTE 20. MAI 2019 mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF


Målgruppe: Politisk-, administrativ- og fagleiing i kommunane, styret i Helse Møre og Romsdal, administrativ- og fagleiing i helseføretaket. Relevant fagpersonell i kommunane og helseføretaket, KS, Fylkesmannen og Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF. Utdanningsinstitusjonane i Møre og Romsdal.


Dialogmøtet skal vere på Scandic Seilet i Molde og det blir bestilt dagpakkar til alle deltakarane.

Tema: Omstilling, Involvering, Digitalisering


Program: 09:30 - 10:00

Registrering10:00 – 10:30

Innleiing v/ Ingve Theodorsen styreleiar HMR – presentasjon av ny konstituert adm.dir. HMR Nils Kvernmo – vegen vidare for HMR med mål om bærekraft

10:30 – 10:45

Brukarperspektivet v/ Ingrid Løset leiar Brukarutvalet HMR

10:45 – 11:45

Innlegg frå kommunane – omstillingsarbeid og involvering

v/ Torgeir Dahl styreleiar ROR og ordførar Molde kommune, Jørgen Amdam ordførar Volda kommune og Jan Ove Tryggestad styreleiar SRR og ordførar Stranda kommune

11:45 – 12:30

Lunsj

12:30 – 13:00

Diskusjon i grupper og plenum – dialogformen mellom HF og kommuner, korleis kan vi utvikle denne for å sikre reell medverknad i omstillingsarbeid?

13:00 – 13:30

SNR – status v/Knut Ragnar Heimdal prosjektdirektør og Ketil Gaupset prosjektsjef HMR

13:30 – 15:25

Innlegg og workshop knytt til digitalisering (inklusiv beinstrekk 15 min)


"Status, trender innen e-helse, - og målbilde Én innbygger – én journal"

v/ Karl Vestli Divisjonsdirektør Strategi, Direktoratet for e-helse


«Helseplattformen»

v/ Anne Lise Sagen Major prosjektleiar Helseplattformen HMR og Helge Storøy prosjektleiar Helseplattformen Romsdal


«Digitalisering med mennesket i fokus»

v/ Odd Arne Maridal IKT-sjef HMR


Workshop på borda: «Kva kan vi gjere på kort sikt som peiker i rett retning».

* Korte innslag under workshopen frå pågåande prosjekt:

o Videopoliklinikk

o Legevakt pilot

o Palliativ plan


15:25 – 15:30

Oppsummering og vel heim
Påmelding:

For deltakarar frå Helse Møre og Romsdal: Det blir gjort trekk internt for deltakaravgift (Kr. 600,-). Bindande påmelding innan 13. mai. Søk derfor om dekning hos din leiar før påmelding.

For deltakarar utanfor Helse Møre og Romsdal: Bindande påmelding innan 13. mai - kursavgift blir ikkje refundert.


UTVIDET PÅMELDINGSFRIST: 17.05.2019 kl 16:00!


Påmeldinga blir automatisk registrert ved betaling av kursavgift. Hugs å ha betalingskort klart. Du kan melde på fleire av dine tilsette/ kollegaer. Du får umiddelbar bekrefting på e-postadressa du oppgir.

Ved problem med påmelding/ betaling kontakt support@deltager.no eller tlf. 23273501

Viss du ikkje får ganske umiddelbar bekrefting er betalinga ikkje registrert. Det kan vere problem med Java - for betaling med kort krevast Java i forbindelse med autentisering gjennom 3-D Secure/bankID. Last ned siste versjon på www.java.com og restart nettleseren før nytt påmeldingsforsøk. Ein må bruke pc eller mac, mobile enheter støttes ikke.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon