SKUV-kurs Molde 250419

Kurs i Systematisk Undersøkelse og vurdering for sykepleiere

Sykepleierutdanningen ønsker å invitere sykepleiere i kommunen til kurs. Kurset vil fokusere på opplæring i å anvende nye identifiseringsverktøy for å oppdage pasienter med en forverret sykdomstilstand tidlig. Formålet er å identifisere tegn til endring i pasientens tilstand og iverksette relevante tiltak, slik at utvikling av akutt kritisk sykdom kan begrenses. En slik forverring av blant annet kronisk sykdom, oppstår som regel gradvis. En systematisk observasjon, etterfulgt av rask og effektiv respons hos denne pasientgruppen kritisk syke pasienter, kan hindre forverring av sykdom, organsvikt og hjertestans (Helsedirektoratet 2018).

Læringsutbytte av denne kursdagen:

  • Kan anvende ABCDE i møte med pasienter for å avdekke helseutfordringer.Dette er et verktøy som gjør at vi handler og observerer i en prioritert rekkefølge.

  • Kan anvende ISBAR - kommunikasjonsverktøy.

  • Kan anvende NEWS - et verktøy brukt av spesialisthelsetjenesten for tidlig oppdagelse av forverret tilstand På kurset gis det opplæring i bruk av dette verktøyet. Kan dette også brukes av kommunehelsetjenesten? https://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/innsatsområder/tidlig-oppdagelse-av-forverret-tilstand.

  • Kan anvende teknikker i systematisk klinisk undersøkelse og vurdering (SKUV) som inspeksjon-perkusjon-palpasjon-auskultasjon (Grunnleggende SKUV av hjerte, lunge, perifer sirkulasjon, abdomen og nevrologi).


Dersom en arbeidsgiver/firma skal faktureres, bes du ta kontakt med Laila.S.Reitan@himolde.no og oppgi fakturainformasjon.
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon