Vettreseminaret
Nasjonalt seminar for forskere på rusfeltet («Vettre-seminaret»)

Scandic LILLESTRØM 14.-15. november 2019

Oslo Universitetssykehus (OUS), Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF-UiO), Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) og Folkehelseinstituttet (FHI) inviterer til seminar for forskere innen rusmiddelfeltet på Scandic Lillestrøm 14.-15. november 2019.

Seminaret arrangeres hvert annet år, og er en viktig møteplass for forskere fra ulike disipliner innen rusmiddelfeltet. Dette er en god anledning til å presentere egen forskning og bli orientert om andres. Som ved tidligere seminarer baserer vi programmet på presentasjoner fra deltakerne. Vi legger opp til 3 minutters Posterpresentasjoner og korte plenumsforedrag á ca. 10 minutter. Dersom du ønsker å ha en presentasjon ber vi deg lage et strukturert sammendrag (bakgrunn, metode og materiale, resultater og konklusjon) på maksimalt 250 ord. Sammendraget sendes inn samtidig med påmeldingen.

Påmeldingsfristen er satt til 1.juli 2019.

Vi har reservert plass til 120 deltakere. Blir det flere enn 120 påmeldinger, vil vi prioritere dem som har meldt inn presentasjon. I løpet av august vil alle påmeldte få beskjed om de har fått plass. Endelig program sendes til deltakerne i forkant av seminaret.

Seminaret starter kl 10.00 torsdag 14. november og varer til omtrent kl 14.30 fredag 15. november. Tradisjonen tro overnatter de fleste deltagerne fra torsdag til fredag og deltar på festmiddagen torsdag kveld. De fire arrangørene dekker deler av kostnadene for dette. Egenandelen for deltagerne er på 1360 kroner. Egenandelen er en seminaravgift som må betales selv om man ikke overnatter eller deltar på festmiddagen. Du må selv ordne med transport til og fra seminaret. Merk at seminaret foregår på Lillestrøm. 

Abstract sendes på e-post til Galina Nilsson rmgani@ous-hf.no innen 1. juli 2019.

Eventuelle faglige spørsmål kan rettes til Stig Tore Bogstrand, e-post: stig.tore.bogstrand@ous-hf.no. 

Spørsmål om påmelding kan rettes til Galina Nilsson, e-post: rmgani@ous-hf.no

Vennlig hilsen

Stig Tore Bogstrand

Thomas Clausen

Sverre Nesvåg

Elisabeth Kvaavik

OUS

SERAF

KORFOR

FHI


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon