Hvem eier barnets tro og tanker?

Hvordan står det til med barns tanke- tros og samvittighetsfrihet i dag? Denne kvelden ønsker vi å belyse de juridiske og menneskerettslige perspektivet rundt barns rett til å tenke og tro det de ønsker. Hvilke grenser setter lovverket for hva foreldre kan og ikke kan gjøre? Hvorfor skiller lovverket i særtilfeller mellom barns kjønn?

-

17:00 - 17:10: Innledning ved Kim Noguera Gabrielli, UNICEF

17:10 - 17:30: Tankene mine eier ingen, personlig fortelling v/ Rebecca Annesdatter, minoritetsrådgiver.

17:30 – 18:00: Barnets rett til tros- og livsynsfrihet Julia Köhler Olsen, seniorrådgiver Barne og Likestillingsdepartementet

18:00 – 18:10: Pause

18:10 – 18:20: Samtale med Rebecca Annesdatter og Julia Köhler Olsen

18:20 – 18:40: Kirkens ansvar for barns rettigheter Silke Pahlke, rådgiver i Den norske kirke

18:40 – 19:00: Er sterk indoktrinering av barn i trossystem et brudd på barns trosfrihet? Mats Fernando Liland, barnerettsforkjemper

19:00 – 19:10: Pause

19:10 – 19:30: Paneldebatt: Barns trosfrihet vs foreldres trosfrihet: Trumfer foreldres rettigheter barnas?
- Mats Fernando Liland (barnerettsforkjemper)
- Rebecca Annesdatter (minoritetsrådgiver),
- Bente Sandvig, (Human Etisk Forbund),
- Silke Pahlke (rådgiver Den norske kirke)
- Konferansier Shabana Rehman v/Født Fri

19:30- 19:45: Spørsmål og innspill fra salen

-

Dette arrangementet er gratis men krever påmelding. Det vil bli enkel servering. Program kommer.

 

Registreringsskjema