Unge Bønder kurs

Dette er en kurshelg rettet mot unge bønder, enten du har tatt over gård eller skal drive gård i framtida. 

Her vil du møte engasjerte bønder og andre som kan fortelle deg om alt fra økonomi, forsikringer, presisjonsjordbruk, klima, landbrukspolitikk, samvirket og det å tørre å satse både innenfor det tradisjonelle og utradisjonelle landbruket. Du møter andre i samme situasjon, utvikler eget nettverk og kunnskap om landbruket og gårdsdrift.

For medlemmer i Bondelaget fra 18 til og med 35 år, vil det være en sterkt redusert pris for både kurs og overnatting. 

Hvis du ikke er medlem i Bondelaget, kan du lese om vårt medlemskap, fordeler og priser her.  Med vårt ungdomsmedlemskap (for deg inntil 25 år) betaler du en redusert pris på kr. 610. Dersom du allerede er medlem i 4H eller NBU, vil kontingenten bli redusert til kr. 295. Ønsker du ikke å bli medlem, er du allikevel hjertelig velkommen med på kurset. 

Kursprisen inkluderer kurs begge dager, overnatting og matservering.


Hotellet Scandic Brennemoen kan du lese om her.
! Arrangementet er fulltegnet ! 


 

Registreringsskjema