Nordiske permakultur seminarer

Permakultur

Kveldseminar 31. Januar kl. 18.30 og frokostseminar 1. Februar kl. 08.30.  Gratis

Permakultur betyr permanent kultur. Permakulturmiljøene er nytenkende og innovative. Her er en gullgruve med gode ideer og utviklingsmuligheter for å løse de store miljø- og samfunnsutfordringene. Dette er en metode som etterligner naturen der du er. Gammel og ny kunnskap kombineres for stedet der du er ved å arbeide med naturen.

Norge er et langstrakt land med lang kystlinje, fjorder, øyer, fjell, daler, vann, hav, bebygde områder, hagemark, gårdsbruk, skoger mm. Permakultur som utviklingsverktøy er derfor spesielt godt egnet for Norge som har mange ulike klimasoner og økosystemer. Eksempler er dyrking overalt, karbonlagring i jord, naturlig skogbruk, kretsløp, beredskap, selvforsyning med mer. 

Se oppdatert program i vedlegg.
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon