Dialogmøte mellom kommunene i M&R og HMR HF

VELKOMEN TIL DIALOGMØTE 1. FEBRUAR 2018 mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF


Dialogmøtet 1. februar 2019 arrangerast med bakgrunn i oppfølging styresaker knytt til budsjett 2019 og operasjonalisering av utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF.

Målgruppe: Politisk-, administrativ- og fagleiing  i kommunane, styret, administrativ- og fagleiing i helseføretaket. Relevant fagpersonell i kommunane og helseføretaket.
KS, Fylkesmannen og Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF. Utdanningsinstitusjonane i Møre og Romsdal.

Mål: Orientering og dialog knytt til helseføretaket sin omstillingsprosess.  

Dialogmøtet vert arrangert på Scandic Parken i Ålesund og det vert bestilt dagpakkar til alle deltakarane.
Arrangementet har inga kursavgift og inkluderer lunsj. 


Program:

  

Dialogmøte 1. februar 2019

Mål med møtet: Orientering og dialog kring HMR sin omstillingsprosess knytt til oppfølging styresak for budsjett og operasjonalisering av utviklingsplan. 

Bakgrunnsdokumentasjon kan lesast på styreadministrasjonen her.

 

Møteleiar: Lena Bjørge Waage


 10:30 - 11:00

Registrering11:00 – 11:30

Velkomen og innleiing v/ Stig Slørdahl adm.dir HMN, Ingve Theodorsen styreleiar HMR og Espen Remme adm.dir HMR


11:30 – 11:45

Omstilling med mål om pasienten si helseteneste v/Ingrid Løset leiar Brukarutvalet i HMR

11:45 – 12.15

Innlegg frå kommunane v/ Kjell Neergaard ordførar Kristiansund kommune og Jørgen Amdam ordførar Volda kommune

12:15 – 13:00

LUNSJ

13:00 – 13:45

Diskusjon rundt borda og i plenum


Basert på situasjonsbeskriving for HMR og gjennomgang av finansieringsmodellen, kva for refleksjonar gir forsamlinga seg om behovet for at HMR må gjere noko med å endre tenestetilbodet? Kva alternativ ser ein? 

13:45 – 14:00

Beinstrekk

14:00 – 14:30

Innlegg frå kommunane v/Torgeir Dahl ordførar Molde kommune og Eva Vinje Aurdal ordførar Ålesund kommune (eventuelt varaordførar i staden)

14:30 – 15:15

Diskusjon rundt borda og i plenum


Korleis ivareta pasientane i omstillingsprosessen? 

Stikkord: Samhandlingsavtalen, kvalitet på tenestene, tid til å tilpasse tenestene ved endra tenestetilbod i kommune eller føretak, kompetanseoverføring og tryggleik for pasientar og pårørande.

15:15 – 15:30

Oppsummering og vel heim 


 


Påmelding:

For deltakarar frå Helse Møre og Romsdal: Det blir gjort trekk internt for deltakaravgift (Kr. 600,-). Bindande påmelding innan 28. januar. Søk derfor om dekning hos din leiar før påmelding.

For deltakarar utanfor Helse Møre og Romsdal: Bindande påmelding innan 28. januar - kursavgift blir ikke refundert.

Påmeldinga blir automatisk registrert ved betaling av kursavgift. Hugs å ha betalingskort klart. Du kan melde på fleire av dine tilsette/ kollegaer. Du får umiddelbar bekrefting på e-postadressa du oppgir.

Ved problem med påmelding/ betaling kontakt support@deltager.no eller tlf. 23273501

Viss du ikkje får ganske umiddelbar bekrefting er betalinga ikkje registrert. Det kan vere problem med Java - for betaling med kort krevast Java i forbindelse med autentisering gjennom 3-D Secure/bankID. Last ned siste versjon på www.java.com og restart nettleseren før nytt påmeldingsforsøk. Ein må bruke pc eller mac, mobile enheter støttes ikke.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon