Medlemsavgift/årskort/semesterpass 2019

Årskortet gir inngang ved alle ordinære practica og milonga i løpet av året 2019. Semesterpasset gir tilsvarende henholdsvis vår/høst 2019. Medlemskap gir billigere inngang på practica og milonga, mulighet til å kjøpe semesterpass/årskort og stemmerett i saker som angår klubben.

Semesterpass/årskort kan kun kjøpes av medlemmer. Medlemsavgiften kan derfor betales samtidig.
Feltene for Adresse og Fødselsdato trenger vi for å få godkjent medlemslisten til Frilynt Norge.

Medlemskap og kort er personlig og kan ikke overdras.

Prisene for 2019:
- Medlemsskap: 300

- Årskort og medlemskap: 1700 (1500 for studenter. Ikke phd)
- Vårsemesterpass og medlemskap: 1300
- Vårsemesterpass (ved betalt medlemskap): 1000
- Høstsemesterpass og medlemskap: 950
- Høstsemesterpass (ved betalt medlemskap): 650

Høstsemesterpass blir tilgjengelig 1 mai.

Om du ikke får betalt via deltager.no, vennligst prøv igjen etter en liten stund og med en annen webleser. Om du fremdeles skulle ha problemer med å betale kan du sende en epost til info@trondheimtango.no og vi vil forsøke å finne en løsning.


The membership fee and annual card/semester pass for 2019 in Trondheim Tango Club.

The annual card gives entry to all regular practices and milonga during the year 2019. A semester pass gives the same, respectively, for either spring or fall 2019.

You must be a registered member of the club to purchase the semester pass or annual card. The membership can therefore be paid together with the different passes.
The fields Address and Date of Birth are new. We need to note this about our members in the report to Frilynt Norge.

Membership and pass is personal and can not be transferred.

Prices for 2019:
- Membership: 300 NOK

- Annual card and membership: 1700 NOK (1500 NOK for students. Not valid for PhD)
- Spring semester pass and membership: 1300 NOK
- Spring semester pass (with membership payed): 1000 NOK
- Fall semester pass and membership: 950 NOK
- Fall semester pass (with membership payed): 650 NOK

Fall semester pass available from May 1st.

If for some reason deltager.no does not work please try again a bit later, and with another web browser. It it still does not work send an email to info@trondheimtango.no

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon