alor nettverk 21.03.2019KoRus vest Stavanger/Rogaland A-senter inviterer alle som arbeider i tilknytning til arbeidsliv og rus til nettverkssamling på Scandic Maritim hotell, Haugesund den 21.03.2019, kl. 08.30-15.15.

alor nettverk er en møteplass for å utveksle erfaringer, hente inspirasjon og kunnskap innen området arbeidsliv og rus.

Nettverket er for ledere, Akan-kontakter, HMS-personell, bedriftshelsetjeneste, verneombud, tillitsvalgte og andre interesserte.

For mer info om alor nettverk i Norge, www.alor.no

Pris; 680,-


 

Registreringsskjema