SKUV-kurs i Molde

Påmelding til kurs i regi av Høgskolen i Molde.

Målgruppe: Sykepleiere som jobber i kommunene.

Læringsutbytte av denne kursdagen:

  • Kan anvende ABCDE i møte med pasienter for å avdekke helseutfordringer

  • Kan anvende ISBAR - kommunikasjonsverktøy

  • Kan anvende NEWS - et verktøy for tidlig oppdagelse av forverret tilstand. Verktøyet er brukt av spesialisthelsetjenesten for å avdekke tidlig forverring av en sykdomstilstand. Kan dette også brukes av kommunehelsetjenesten? http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/innsatsområder/tidlig-oppdagelse-av-forverret-tilstand

  • Kan anvende teknikker i systematisk klinisk undersøkelse og vurdering (SKUV) som inspeksjon-perkusjon-palpasjon-auskultasjon (Grunnleggende SKUV av hjerte, lunge, perifer sirkulasjon, abdomen og nevrologi

Etter samlingen vil deltagerne vil få tildelt kursbevis.
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon