Hvordan få en fullelektrisk framtid uten at sikringen går?

Program:

07:30 Frokost og mingling

08:00 Velkommen v/ Bjørg Tysdal Moe

08:05 «Utfordringer med nettkapasitet», Håvard Tamburstuen, Lyse Elnett

08:25 «Smarte energisystemer på Stavanger lufthavn - en dyd av nødvendighet når de første el-

             flyene snart kommer», Ingvald Erga, Avinor

08:40 «Energinøytralt Forus 2025», Stein Racin Grødem, Forus Næringspark

08:55 Ingen smart by uten en smart havn», Terje Aasen, NIRAS og Merete Eik, Stavangerregionen

             Havn

09:10 Pause

09:25 «EU prosjektet Invade – Fremtidens fleksibilitetstjenester og forretningsmodeller i

              energibransjen», Trond Thorbjørnsen og Dagfinn Wåge, Innovasjonsavdelingen i Lyse og

               Trond Furenes, Smartly

09:50 «Utfordringer knyttet til regulatoriske forhold», Arne Oftedal, Advokatfirmaet Simonsen

               Vogt Wiig

10:10 «Enovas støtteordninger for bygg og anlegg», Magni Fossbakken, Enova

10:30 Vel hjem!

 

Registreringsskjema