Bachata Weekend with Edu & Virginia on SaturdayWelcome to Bachata Weekend with Edu & Virginia 

Kurset er på improver/intermediate nivå, dvs. at du bør ha fullført bachata 2 eller tilsvarende og ha danset bachata sosialt en stund. 

Facebook event: 

Det er egen påmelding for søndag intermediate her: 


Husk "innesko" og drikkeflaske under helga, samt ta med betalingskvittering og studentbevis.

Redusert pris tilbys ved:

- påmelding av par (fører/følger) 
- student 

Vi tar forbehold om ledig plass totalt og fordeling mellom kjønn. Våre kurs blir aller best ved en jevn kjønnsbalanse. Prøv å allier deg med en dansepartner for parpåmelding. Skriv deg opp på venteliste ved å sende mail med navn, epostadresse og mobilnummer til kurskontaktens epost adresse. Vi åpner for single damer så snart vi har nok single menn påmeldt. Merk at vi også har ei facebookgruppe der du kan søke etter partner.


Betalingsproblemer?
Last ned nyeste versjon av Java fra www.java.com. Dersom problem vedvarer, avvent en time eller to for å se om det har løst seg. Ev. ta kontakt med din kortleverandør. Andre henvendelser rettes til 
kontakt@salsanortrondheim.no.


Refusjon av kursavgift:

Hvis et kurs avlyses av SalsaNor, refunderer vi kursavgiften i sin helhet. Velger du å trekke deg fra et kurs, får du tilbakebetalt kursbeløpet minus et lite gebyr som banken krever av oss. Kursbeløpet blir automatisk tilbakeført til kortet som ble brukt ved betaling; dette gjelder også ved parpåmelding. Om refusjonen gjelder bare den ene i en parpåmelding, foretar vi en manuell tilbakebetaling.English:
Welcome to SalsaNor Trondheim's Bachata Weekend with Edu & Virginia 


The classes are at improver/intermediate level, meaning that you should have finished bachata 2 or an equivalent and have danced bachata socially for a while.

Sign up for sunday intermediate classes as well at: 

Remember indoor shoes, a water bottle, your payment reciept and your student ID for the weekend.


Reduced price are offered to those who: 
- sign up as a couple (leader/follower) 
- student

Note that sign up might become limited due to full courses or men/ladies imbalance. Ask to be put on the waiting list and the place could be yours. E-mail your name, e-mail address and mobile number to the contact person for the event or use our 
facebook group to look for a partner to sign up with.

Payment issues?
We recommend that you download the latest version of Java from www.java.com. If the problem presists, please wait 1-2 hours to see if the issue has been resolved. Alternatively, contact your card supplier. Forward any other enquiries to: kontakt@salsanortrondheim.no

Refund course fee:

If a course is cancelled by SalsaNor, you will be refunded the whole course fee. Should you choose to withdraw from a course, you will be refunded the course fee less a small fee charged by the bank. The course fee will automatically be refunded to the credit card used when paying; this also applies for couples registration. If the refund is to one party only in a couples registration, we will carry out a manual refund.Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon