Grepa kvinnfolk

Har du lyst til å lære om ulike muligheter innenfor næringsutvikling på gård? Studieforbundet Næring og Samfunn Østfold inviterer landbruksinteresserte kvinner med på en kursserie bestående av fire samlinger. Vi skal bli bedre kjent med dyktige gründere og få høre om deres satsinger og erfaringer. Vi har begrenset med plasser og det er førstemann til mølla. 

Lørdag 13. oktober kl. 10.00 - 16.00 - Tema: Gårdsbutikk. Vi besøker tre gårdsbutikker med ulike konsepter og historier. Det legges opp til samkjøring med egne biler. 

Tirsdag 23. oktober kl. 18.00 - 21.00 - Tema: Kurs og konferanse. Vi besøker Bamsrudlåven som har lang erfaring med utleie av selskaps- og møtelokaler. 

Tirsdag 6. november kl. 18.00 - 21.00 - Tema: Foredling av egne råvarer. Omvisning hos Dyre gård og samling på Lokalmatsenteret i Rygge. 

Tirsdag 20. november kl. 18.00 - 21.00 - Tema: Inn på tunet. Besøker Fjeld gård som har lang erfaring med skole- og arbeidstrening. 


Deltageravgiften inkluderer matservering og kurs/foredrag alle samlinger.

Bindende påmelding. 

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon