Sårkurs

Sårkurs: Utredning, diagnostisering og behandling

Målgruppe: Alle som jobber med pasienter som har sår - på SUS, ved fastlegekontor, hjemmebaserte tjenester og sykehjem.

Mål: Kurset skal gi økt kompetanse innen utredning, diagnostisering og behandling av ulike typer sår.

Sårkurset er godkjent av NSF (12 timer) og Dnlf (12 timer) som valgfritt kurs innen A) hud- og veneriske sykdommer (spesialisering og spesialistenes etterutdanning), B) almennmedisin og C) kompetanseområdet for alders- og sykehjemsmedisin.


Praktisk informasjon
Sted: Stavanger universitetssjukehus, Aulaen, 2.etg sydbygg
Startdato: 12.11.2018 kl. 09:00
Sluttdato: 13.11.2018 kl. 15:45
Påmeldingsfrist: 07.11.2018 kl. 20:00
Gerd Ragna Block Thorsens gate 8
Stavanger
4011
Kontaktinformasjon:
Mari Robberstad
mari.robberstad@sus.no
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon