MUF Konferansen 2018

Velkommen til årets MUF-KONFERANSE på  MS Color Magic Oslo-Kiel-Oslo

Det blir oppstart 26. november 2018 kl. 11:00 og vi avslutter og legger til kai i 28. november kl 10:00.

NB konferansen går i uke 48 mandag til onsdag.  Endelig program vil bli tilsendt på epost i 46 og lagt ut på MUF sin hjemmeside. 


Tema for årets konferanse er "Fremtidens skip og skipsfart - nye kompetansekrav?", og vi kan nevne bl.annet følgende spennende innlegg:

Maritim kompetanse i en digital fremtid

Erfaringsbasert læring innenfor maritim utdanning

Rapport fra MARKOM FS og MARKOM UH

Fremtidens maritime kompetanse

Bruk av e-learning i maritim utdanning

Bachelor i Maritime Management – en overgang fra fagskolen til bachelor


Det blir satt av ca. 2 timer til fagmøter, der fagmiljøene selv får tid til møter. 

MUF-konferansen er en nettverkskonferanse der alle utdanningsinstruksjonene møter og knytter nye kontakter og de deler av sin erfaring med andre.


Pris for deltaker kr. 6.000,- og for ledsager kr. 4000,- 

NB! Alle påmeldte vil få til sendt faktura for deltakeravgiften


Saker til årsmøte må meldes inn til leder senest 14 dager før konferansen ija@maropp.no
 

Registreringsskjema