Praktisk kurs i atopisk eksem

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO), Helse Sør-Øst, arrangerer Praktisk kurs i atopisk eksem. Kurset er registrert i Legeforeningens kurskatalog med ID. 33386

Kursleder: Teresa Løvold Berents, overlege og spesialist i hud- og veneriske sykdommer ved RAAO og Hudavdelingen OUS

Målgruppe for kurset er leger og sykepleiere/helsesykepleiere i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i Helse Sør-Øst, samt farmasøyter som rådgir pasienter på apotek.

Tid: Registrering fra kl 08:30, kursstart kl 09:00. Kurset er ferdig kl 16:00

Sted: Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Grønt auditorium

Kursbevis vil bli sendt ut etter fullført kurs, det føres presenslister

Kurset er godkjent med 7 timer til videre- og etterutdanning i Hud- og veneriske sykdommer, Barnesykdommer, og Allmennmedisin, samt til godkjenning i kompetanseområde Allergologi. Kurset er godkjent med 7 tellende timer til Klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. Kurset er godkjent med 5 FEVU-poeng for farmasøyters etterutdanning.

Det blir servert kaffe/te/lunsj under kurset

Foreløpig program:

08:30 Registrering
09:00 Introduksjon
09:05 Å leve med atopisk eksem
09:30 Bakgrunn, patogenese og diagnostikk atopisk eksem
10:00 Behandling av atopisk eksem
10:45 Pause
11:00 Matallergi/overfølsomhet hos barn og voksne med atopisk eksem
11:40 Hjelpetiltak og stønader
12:00 Lunsj
13:00 Praktisk veiledning på stasjoner:

1. Infeksjonsbehandling
2. Behandlingskremer/-salver/-liniment
3. Fuktighetsbevarende behandling
4. Kløestillende/dempende tiltak
5. Pasientkasus - valg av behandling
6. Pasientkasus - psykologiske aspekter

15:00 Oppfølging ved atopisk eksem: Skåringsverktøy
15:45 Oppsummering
16:00 Avslutning

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon