Atopisk eksem: Skåringskurs

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) arrangerer skåringskurs i atopisk eksem.

Kursleder: Teresa Løvold Berents, overlege ved RAAO og Hudavdelingen OUS, spesialist i hud- og veneriske sykdommer

Målgruppe: Kurset egner seg for leger som behandler pasienter med moderat til alvorlig atopisk eksem: Spesialister og leger i spesialisering innen hud- og veneriske sykdommer, barnesykdommer og allmennmedisin. Kurset egner seg også for sykepleiere som er involvert i behandling og oppfølging av pasientgruppen.

Læringsmål: Deltageren vil tilegne seg kunnskap om skåringssystemer som er aktuelt å bruke ved moderat til alvorlig atopisk eksem, både ved vurdering av alvorlighetsgrad og behandlingsrespons.

Godkjenninger: Kurset er godkjent med 8 timer til spesialisering og spesialisters etterutdanning i Hud- og veneriske sykdommer, Barnesykdommer og Allmennmedisin, samt til Kompetanseområde Allergologi. Kurset er godkjent med 8 timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Forelesere: Teresa Løvold Berents, Roald Bolle (Barnelege og allergolog UNN), Astrid Lossius (Hudavdelingen OUS/UIO), Eva Rehbinder (Hudavdelingen OUS/UIO), Thomas Schopf (Hudlege, Hudavdelingen/RAAO UNN), Maeve Kelleher, MD/Research Fellow/Honorary Consultant in Paediatric Allergy, Imperial College London

Kurset er en kombinasjon av forelesninger og praktisk veiledning i grupper

Foreløpig program
09:00 – 09:30
Registrering
09:30 - 09:40
Introduksjon v/Teresa Løvold Berents
09:40 – 10:20
Moderat til alvorlig atopisk eksem hos voksne v/Teresa Løvold Berents
10:20 – 11:00
Skåringer: SCORAD og PO-SCORAD v/Thomas Schopf og Astrid Lossius
11:00 – 11:15
Pause
11:15 - 12:00
Moderate to severe atopic dermatitis in children v/Maeve Kelleher
12:00 – 13:00
Lunsj
13:00 - 13:45
Skåringer EASI,POEM og DLQI v/Eva Maria Rehbinder og Teresa Løvold Berents
13:45 – 14:00
Pause og forflytning til grupperom
14:00 – 15:30
Kasuistikker i grupper, 5 stasjoner
15:30 – 16:30
Kahoot, oppsummering og diskusjon


Påmeldingen er bindende


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon