Filosofisk helsekontroll 20 år etter: hvor er medisinen på vei?

* Oppmøte: Lørdag 15. september 2018 kl 0845. Vi serverer kaffe og vakker korsang ved Bergenhus Entusiastkor. 

* Inkludert i prisen: Lunsj, kaffe, småmat (vi takker  Fritt Ord og Bergen Universitetsfond for økonomisk støtte).

* Blir det bare prat? NEI! I Filosofisk Poliklinikk vet vi at god tenkning stimuleres av skjønnhet, humor og lek. Kom, se, hør og delta....

Da Filosofisk Poliklinikk holdt sitt første møte i oktober 1998, med foredraget «Fundamentalisme i hvitt? Om makt og autoritetsunderkastelse i medisin og helsefag», var det omtanke for studentenes dannelse til gode hjelpere som var hovedmotivasjonen. Slik er det fortsatt. Gjennom 158 offentlige møter, samt kurs, seminarer og publikasjoner, er vi blitt en tenketank for medisin, helse og kultur. I anledning 20-årsjubileet arrangerer vi et åpent symposium i universitetsaulaen. Programmet ser du her. Symposiet vil drøfte medisinens kunnskaps- og menneskesyn: Hvor henter medisinen sin selvforståelse, hvordan preger den samtiden, hva gjør den med helsen, og hvordan kan universitetene lage best mulige utdanninger?

Innledere:

  • Arne Johan Vetlesen, professor i moralfilosofi, UiO

  • Linn Getz, professor i medisin, NTNU

  • Brynjulf Stige, professor i musikkterapi, UiB

  • Roger Strand, professor i vitenskapsteori, UiB

  • Esperanza Diaz, førsteamanuensis i allmennmedisin, UiB

  • Edvin Schei, professor i allmennmedisin, UiB

Møteledere: 

  • Yngvild Skåtun Hannestad, gynekolog, PhD

  • Stefán Hjörleifsson, førsteamanuensis i allmennmedisin, UiB

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon