ISF Høstkonferansen 2018

Høstkonferansen er kun for ISF sine medlemmer, med unntak av utstillere.

Om du ønsker å melde deg inn som medlem i ISF er du hjertelig velkommen til det. Da bruker du dette innmeldingsskjemaet.


Etter ønske fra medlemmene tilbyr vi i år muligheten for å betale via faktura. ISF oppfordrer allikevel på det sterkeste til at flest mulig betaler med kredittkort. Dette er fordi ISF erfaringsmessig har mye merarbeid og kostnader knyttet til fakturaoppfølging. ISF ønsker heller at mest mulig av ISF sine midler skal komme alle medlemmene til gode. Dersom du velger å betale med faktura er det viktig at du er nøye med å oppgi riktig fakturaadresse og betalingsreferanse.


NB: Alle priser er oppgitt ekskl.mva. ISF Høstkonferanse er mva-pliktig og mva på 25% tilkommer derfor ved betaling. 

NB: Påmeldingen er bindende etter 1. juli grunnet hotellets frister for avbestilling av rom. Man kan evt. sende en annen person fra samme bedrift.

Mer informasjon og program er å finne på https://www.isf.no/hostkonferansen/

Har du spørsmål til Høstkonferansen – ta kontakt med service@isf.no.


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon